Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chọn serverReport Error

  • Vietsub #1
  • Vietsub #2
  • Vietsub #3
  • Vietsub #4
Nếu không xem được vui lòng đổi server #2 hoặc #3 hoặc tải lại trang !
Chia sẻ0

Trường Nguyệt Tẫn Minh Tập 22

Trường Nguyệt Tẫn Minh bắt đầu từ khi tam giới bị ma thần Đạm Đài Tẫn thống trị, chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô – con gái của Hành Dương tông chưởng môn đã thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần.

... Xem thêm
Trường Nguyệt Tẫn Minh Tập 22 vietsub, Trường Nguyệt Tẫn Minh Tập 22 subnhanh, Trường Nguyệt Tẫn Minh Tập 22 motchill, Trường Nguyệt Tẫn Minh Tập 22 vn2, Trường Nguyệt Tẫn Minh Tập 22 thuyết minh.
17/04/2023
X