Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chọn serverReport Error

  • Vietsub #1
  • Vietsub #2
  • Vietsub #3
  • Vietsub #4
Nếu không xem được vui lòng đổi server #2 hoặc #3 hoặc tải lại trang !
Đại Hán Quân Hồn

Đại Hán Quân Hồn

Army Soul Of The Han Dynasty 2022 (2022)
Apr. 22, 2023102 phútChinaNot Rated
Đánh giá của bạn: 0
7.7 6 đánh giá

Tóm tắt

Đại Hán Quân Hồn – Army Soul Of The Han Dynasty (2022) Đông Hán năm kiến quốc đầu tiên,Hung Nô từ phương Bắc lợi dụng lúc thôn tính Tây Vực khống chế cả Con Đường Tơ Lụa, nhà Hán cử Ban Siêu đến Tây Vực mở lại Con Đường Tơ Lụa. Trước sự cướp bóc man rợ của Hung Nô, Tư Mã Cảnh Cung đã dẫn quân Hán một lưới bắt sống hoàng tử của Hung Nô, lập được đại công.

Sau khi được tiến chức, ông đóng thủ tại Jushi Kim Bồ Thành của tiền triều. Thiền Vu của Hung Nô giận dữ ngút trời, ra lệnh cho 20.000 kỵ binh tinh nhuệ tấn công Kim Bồ. Lúc này, trong thành chỉ có hơn 300 người được Cảnh Cung mang đến giao chiến. Vào thời điểm sinh tử, Cảnh Cung quyết định quay sang bảo vệ Thành phố Kashgar vốn là nơi dễ thủ khó công, phát động cuộc chiến vang danh thiên cổ về 13 dũng tướng tắm máu cả một tòa thành!

Chia sẻ3

Phim mới

Phóng To
Nhục Bồ Đoàn 3: Đại Nội Mật Thám
Ái Nô Tân Truyện
Những Điều Cô Gái Pháp Đều Muốn
Rám Nắng
Địch Nhân Kiệt: Kỳ Lân Lửa
Tẩy Ốc Đại Sư
Tà Chú Cấm
Tình Yêu, Tình Dục Và Tuổi 30
Âm Thanh Của Tự Do
Gangnam Thất Thủ
Phù Thủy Tình Yêu
X